język angielski język niemiecki

Aktualności

10 lipca 2020Kredyt na innowacje technologiczne.

 

Do 31 grudnia 2020 roku można aplikować z projektami dotyczącymi wdrożenia do produkcji znacząco ulepszonego lub zupełnie nowego produktu. Dofinansowaniu podlega kredyt technologiczny na zakup środków trwałych (linia technologiczna)i wartości niematerialnych i prawnych (rozwiązanie informatyczne) niezbędnych do uruchomienia produkcji, zakup prac budowlanych...

więcej »

10 lipca 2020Bon na innowację

 

Uruchomiono ostatnią rundę naboru wniosków do konkursu pt. „Bon na innowacje – etap usługowy” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące zakupu od akredytowanej instytucji usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem znacząco ulepszonego lub nowego produktu. Przedsiębiorcy mogą starać się o...

więcej »

10 lipca 2020Internacjonalizacja MŚP

 

Trwa nabór wniosków na projekty dotyczące wsparcia internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej. Przyszli eksporterzy będą mogli liczyć na 85% dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych związanych z przygotowaniem firmy do eksportu i działaniami promocyjnym na rynkach zagranicznych. Wnioski przyjmowane są przez PARP do 7 września 2020 roku.

...

więcej »