język angielski język niemiecki

PPP/ESCO na Ukrainie

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz wraz z Kancelarią Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak oraz zespołem ekspertów z Ukrainy i Norwegii przygotowuje na zlecenie Związku Miast Polskich kompleksową analizę prawną, finansową i techniczną oraz komplet dokumentów do przeprowadzenia wzorcowego postępowania z zakresu efektywności energetycznej. Odbiorcą końcowym usług doradczych jest miasto Biała Cerkiew. Podsumowanie zrealizowanych zadań nastąpi w styczniu 2018 r. na konferencji w Kijowie. Ze strony Kancelarii projekt prowadzony jest przez mec. Rafała Cieślaka.