język angielski język niemiecki

Konferencje o PPP, koncesjach i zamówieniach publicznych

W najbliższych tygodniach odbędzie się szereg konferencji poświęconych problematyce partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz zamówień publicznych, w których uczestniczyć będzie nasza kancelaria.


W szczególności zapraszamy na:  • Forum Liderów PPP (22 marca, Warszawa, UOKiK, www.konferencjappp.pl) – konferencja z cyklu „Liderzy Innowacyjności”, w trakcie której mec. Rafał Cieślak zaprezentuje pierwszy w Polsce hybrydowy projekt PPP realizowany w Polsce w nowym okresie programowania UE na lata 2014-2020

  • III Europejski Kongres Samorządów (27-28 marca, Kraków, www.forum-ekonomiczne.pl) – podczas którego odbędzie się szereg debat i paneli dyskusyjnych dotyczących inwestycji samorządowych, w tym debata na temat finansowania efektywności energetycznej organizowana przez dziennik „Rzeczpospolita” z udziałem mec. Rafała Cieślaka

  • Akademię Umiejętności Klubu Sportowa Polska (30 marca, Warszawa, PKOl, www.sportowapolska.pl) i wykład dr. Cieślaka nt. budowy i modernizacji infrastruktury użyteczności publicznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

  • Konferencję otwierającą realizację projektu „Rozwój PPP w Polsce” (31 marca, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju, www.ppp.gov.pl), w ramach której odbędzie się m.in. debata z udziałem mec. Cieślaka dotycząca wsparcia rozwoju PPP przez administrację rządową

  • XII Ogólnopolską Konferencję Zamówień Publicznych (6 kwietnia, Warszawa, Hotel Łazienkowski, www.konferencja-zp.pl), gdzie mec. Cieślak przedstawi problematykę zamówień in-house, a także omówi zagadnienia zamówień na usługi społeczne i zamówień poniżej kwoty 30 000 euro

  • Konferencję pt. „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” (19-20 kwietnia, Wrocław, Uniwersytet Ekonomiczny), w trakcie której dr Rafał Cieślak wygłosi referat dotyczący uwarunkowań prawnych udzielania zamówień in-house w kontekście przesłanek naruszenia dyscypliny finansów publicznych

  • Konferencję Urzędu Zamówień Publicznych poświęconą umowom koncesji na roboty budowlane lub usługi (21 kwietnia, Warszawa, Urząd Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl), podczas której mec. Cieślak zaprezentuje referat pt. „Praktyczne aspekty wykonywania umowy koncesji”